Uzavírky 2022

Výpis aktuálních uzavírek pro rok 2022. Řadí se od nejnovější.


 

Termín: 11. - 13. května 2022. Po rychlé kompletní výměně povrchu silnice v Demlově ulici bude nyní stejnou technologií opravena také silnice v Březinově ulici.

Termín: 28. května 2022. V sobotu 28. května bude od 9:00 do 16:00 úplně uzavřeno parkoviště v ulici Polanka, z důvodu pořádání akce Soutěž o zlomenou poloosu.

Termín: 26. května 2022. Ve čtvrtek 26. května bude od 14:00 do 18:00 uzavřena část parkoviště v ulici Soukopova, z důvodu konání kulturní akce ZUŠ Open.

Termín: 19. - 22. května 2022. Od 19. května od 7:00 do 22. května do 20:00 bude úplně uzavřeno veřejné parkoviště v ulici Pod Zámkem. Od 20. května od 14:00 do 21. května do 24:00 bude uzavřena také komunikace v této ulici. Důvodem uzavírky je kulturní akce BEER HOUSE.

Termín: 30. dubna 202. V sobotu 30. dubna bude od 8 do 12 hodin úplně uzavřena silnice a parkoviště v ulici Polanka. Důvodem uzavírky je kulturní akce Zahájení veteránské sezóny.

Termín: 12. - 14. dubna 2022. Od úterý 5. dubna bude za provozu probíhat frézování starého asfaltového povrchu v Demlově ulici a úpravy podkladních vrstev a dešťových vpustí. Od úterý 12. dubna od 18:00 do čtvrtka 14. dubna do 8:00 zde bude úplná uzavírka, z důvodu pokládání finální asfaltové vrstvy. Objížďka povede ulicemi Zahradníčkova,...

Termín: 4. 4. - 31. 5. 2022. Od začátku dubna do 31. května letošního roku budou ve dvou etapách uzavřeny úseky komunikace v ulicích Školní a Kyjevská, z důvodu výkopových prací při přeložkách kabelů vysokého a nízkého napětí.