Uzavírka parkoviště Na Polance

22.04.2022

Termín: 28. května 2022. V sobotu 28. května bude od 9:00 do 16:00 úplně uzavřeno parkoviště v ulici Polanka, z důvodu pořádání akce Soutěž o zlomenou poloosu.