Uzavírka v ulicích Školní a Kyjevská

04.04.2022

Termín: 4. 4. - 31. 5. 2022. Od začátku dubna do 31. května letošního roku budou ve dvou etapách uzavřeny úseky komunikace v ulicích Školní a Kyjevská, z důvodu výkopových prací při přeložkách kabelů vysokého a nízkého napětí.