Aktuální uzavírky 2024

Odbor dopravy a komunálních služeb Městského úřadu v Třebíči informuje o následných dopravních omezeních v ulici Hrotovická – Průmyslová Zóna.

Od 1. dubna do 30. září letošního roku bude úplná uzavírka komunikace v ulici Tylovo nábřeží, z důvodu výkopových prací při rekonstrukce kanalizace. Příjezd k domům a přístup ke garážím bude umožněn.

Od 4. dubna do 10. května letošního roku bude z důvodu provádění výkopových prací při rozšíření sítě kabelů nízkého napětí uzavřen chodník a při překopech silnice bude také částečně omezen provoz, průjezd o šířce min. 2,75 m bude zachován.

Od 8. dubna do 31. srpna letošního roku bude uzavřena komunikace a chodník na Václavském náměstí v Třebíči. Důvodem uzavírky je kompletní rekonstrukce náměstí. Objížďka uzavřeného úseku povede ulicemi Demlova, Kubešova a Bezručova.

Od 15. března do konce října letošního roku bude probíhat oprava mostu v ulici M. Majerové, přes Týnské údolí. Součástí stavby bude kromě opravy železobetonových opěr, nosníků, mostních říms a zábradlí také výměna veškerých vozovkových vrstev na mostě samotném i před a za mostem, oprava přilehlých chodníků a nové veřejné osvětlení.

V pondělí 3. dubna začnou práce na první etapě revitalizace Nerudovy a Mrštíkovy ulice, ukončení prací je plánováno na 15. listopadu 2023. V rámci těchto prací budou vybudovány nové komunikace, parkovací stání a chodníky, nové inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, plynovod a rozvody kabelů nízkého napětí.