Uzavírky 2020

Výpis aktuálních uzavírek pro rok 2020. Řadí se od nejnovější.
 

V termínu od 29. června do 30. září bude z důvodu rekonstrukce plynu uzavřen chodník v délce 360 metrů.

Mezi 26. červnem a 18. prosincem bude na 20 dnů z uvedeného termínu úplně uzavřen úsek silnice na Vaňkově náměstí, z důvodu rekonstrukce domu.

Od 27. června do 20. listopadu letošního roku budou v centru města probíhat práce na obnově sítí vysokého a nízkého napětí, související s revitalizací Karlova náměstí v Třebíči.

V termínu od 22. do 26. června 2020 bude v obci Račerovice úplná uzavírka silnice č. II/351, z důvodu opravy jejího povrchu.

V Soukenické ulici budou probíhat výkopové práce při umístění optické přípojky na propojení kamerových bodů od 15. června do 5. července. Omezení budou na chodníku i silnici, průchod i průjezd bude zachován.

V Jungmannově ulici bude od 15. června do 3. července dopravní omezení, kvůli opravám plynovodu. Práce budou probíhat vždy na jedné polovině vozovky, místo bude s omezením průjezdné.

V ulici Polanka budou probíhat výkopové práce z důvodu pokládky teplovodní přípojky od 15. června do 7. července letošního roku. Úsek ulice bude úplně uzavřen, objížďka povede ulicemi Nad Lesem, Sucheniova a V. Nezvala.

V ulici Přerovského bude probíhat oprava kanalizace a překládka sítí a s tím spojené výkopové práce. V první etapě bude od 15. června do 2. července ulice úplně uzavřena. Další etapy budou v lokalitě navazovat.

V termínu od 5. do 13. června bude dopravní omezení v Samešově ulici. Budou zde probíhat stavební práce na opravě povrchu silnice. Od 12. června od 0:00 hodin do 13. června do 20:00 hodin bude v ulici úplná uzavírka a bude probíhat finální pokládka povrchu. Po tuto dobu povede objížďka ulicemi Velkomeziříčská, Míčová a Rafaelova.

Od 3. června do 6. listopadu bude probíhat rozšíření parkoviště a rekonstrukce silnice Za Poliklinikou. Úplnou uzavírku úseku budou řidiči objíždět ulicemi Vltavínská, Družstevní, Znojemská a novou komunikací Na Hvězdě, která je aktuálně v režimu předčasného užívání.