Uzavírky - centrum města

18.06.2020

Od 27. června do 20. listopadu letošního roku budou v centru města probíhat práce na obnově sítí vysokého a nízkého napětí, související s revitalizací Karlova náměstí v Třebíči.

Odbor dopravy a komunálních služeb také informuje občany a zejména řidiče, že v souvislosti s úpravami a stavebními pracemi v centru města zde bude postupně omezeno parkování.

Pro majitele parkovacích karet Karlovo náměstí sever, jih, Hasskova ul. Martinské nám., Přerovského, Soukopova a Otmarova bude vyčleněna odstavná plocha v Otmarově ulici za tělocvičnou Obchodní školy. Vjezd bude od 1. července 2020 umožněn pouze majitelům parkovacích karet z uzavřených ulic.

Samotná rekonstrukce Karlova náměstí začne v polovině září letošního roku.

harmonogram prací:

27. 6. 2020 - 20. 11. 2020 - uzavírka ulice Přerovského

27. 6. 2020 - 15. 9. 2020 - uzavírka křižovatky Přerovského x Karlovo náměstí (průjezd autobusů zachován do 31. 07. 2020) - horní strana Karlova náměstí od křižovatky s ulicí Hasskova bude vedena v režimu obousměrného provozu - s couváním vozidel

02. 7. 2020 - 17. 7. 2020 - uzavírka křižovatky Přerovského x Soukopova x Martinské náměstí - výjezd z ulice Hasskova na silnici I/23 Masarykovo náměstí - změna jednosměrného režimu (zrušení možnosti vjezdu do ulice Hasskova z Masarykova náměstí), ulice Soukopova bude vedena v režimu obousměrného provozu

18. 7. 2020 - 31. 07. 2020 - uzavírka Karlova náměstí - úsek od křižovatky s ulicí Přerovského po spodní stranu Karlova náměstí (komunikace u Sousoší sv. Cyrila a Metoděje)

18. 7. 2020 - 19. 7. 2020 - uzavírka vjezdu do ulice Hasskova z Masarykova náměstí - vjezd pouze z Karlova náměstí (náhradní termín 25. 07. 2020 - 26. 07. 2020)

01. 8. 2020 - 31. 8. 2020 - uzavírka části ulice Soukopova - komunikace mezi bývalou budovou České spořitelny a budovou MěÚ

01. 8. 2020 - 15. 9. 2020 - uzavírka Jejkovské brány - zřízení zastávek pro MHD na ulici Smila Osovského (před poštou) a na ulici Vítězslava Nezvala - přesun autobusových zastávek MAD z Karlova náměstí, uzavírka parkovacích stání, vjezd a výjezd u ulice Soukenická na povolení stavby, zřízení parkovacích stání v místě autobusových zastávek (horní strana náměstí)

15. 9. 2020 - 30. 9. 2020 - omezení parkovacích stání a uzavírka ulice Otmarova ve výjezdu na ulici Smila Osovského, po místo uzavírky bude ulice vedena v obousměrném provozu

Mapy s termíny uzavírek ke stažení pod článkem.