Uzavírky 2020

Výpis aktuálních uzavírek pro rok 2020. Řadí se od nejnovější.
 

V termínu od 2. března do 31. května 2020 bude z důvodu zajištění bezpečnosti po dobu realizace prací - přístavbě lodžií v bytovém domě č.p. 479/16 uzavřeno 7 parkovacích stání. Svoz komunálního odpadu bude zajištěn dle harmonogramu v dané lokalitě.

Odbor dopravy a komunálních služeb informuje, že v termínu od úterý 25. února od 7 hodin do neděle 15. března do 20 hodin budou uzavřena parkovací stání v ulici Alšova, z důvodu bourání bytového domu.

Od pondělí 17. února bude probíhat rekonstrukce výpravní budovy na vlakovém nádraží v Třebíči. Rekonstrukci bude provádět vlastník budovy, státní organizace Správa železnic. Po dokončení prací budou cestující využívat rozšířené, moderní zázemí výpravní haly, modernizace se dočkají také toalety a zázemí pro zaměstnance.

Odbor dopravy a komunálních služeb informuje, že z důvodu pokládky kabelů elektrického vedení bude v Poušově úplná uzavírka účelové komunikace, ve dvou etapách.