Aktuální uzavírky 2023

Úplná uzavírka bude v pondělí 25. září od 16.30 do 20 hodin, v ulici Kateřiny z Valdštejna, v úseku od křižovatky s ulicí Husovou po příjezdovou komunikaci na parkoviště za zimním stadionem. Důvodem uzavírky je zajištění bezpečnosti po dobu konání hokejového utkání.

Kraj Vysočina bude v termínu od 11. září od 7 hodin do 10. října do 20 hodin rekonstruovat povrch silnice v ulicích 9. května a Račerovická. V tomto termínu bude ulice úplně uzavřena.

Od pondělí 28. srpna od 7.00 začnou práce na stavbě mostu v Poušově. Původní most typu Bailey bridge bude odstraněn a uskladněn, podle jeho technického stavu pak bude rozhodnuto o jeho dalším využití. Práce na stavbě nového mostu jsou plánovány do konce listopadu letošního roku, při příznivých klimatických podmínkách. Vzhledem k tomu, že původní...

V termínu od 9. června od 7:00 do 30. září do 20:00 bude uzavírka a dopravní omezení včetně uzavírky části chodníku na Polance, z důvodu pokládky kabelů nízkého napětí. Práce budou přerušeny v termínu od 28. do 30. července.

V pondělí 3. dubna začnou práce na první etapě revitalizace Nerudovy a Mrštíkovy ulice, ukončení prací je plánováno na 15. listopadu 2023. V rámci těchto prací budou vybudovány nové komunikace, parkovací stání a chodníky, nové inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, plynovod a rozvody kabelů nízkého napětí.