Aktuální uzavírky 2023

Od pondělí 28. srpna od 7.00 začnou práce na stavbě mostu v Poušově. Původní most typu Bailey bridge byl odstraněn a uskladněn, bude využit jako exponát Leteckého muzea Koněšín a část jako památník přímo v Poušově, na jednom z břehů řeky.

V pondělí 3. dubna začnou práce na první etapě revitalizace Nerudovy a Mrštíkovy ulice, ukončení prací je plánováno na 15. listopadu 2023. V rámci těchto prací budou vybudovány nové komunikace, parkovací stání a chodníky, nové inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, plynovod a rozvody kabelů nízkého napětí.