Uzavírky 2021

Výpis aktuálních uzavírek pro rok 2021. Řadí se od nejnovější.


 

Od 17. do 24. června bude uzavřena část parkoviště za zimním stadionem, v ulici Kateřiny z Valdštejna. Důvodem záboru je pořádání akce Třebíčské kolečko, tedy zábor plochy pro letní kino a koncert.

Od 14. do 30. června budou probíhat práce na cyklostezce z Třebíče do Slavic. V první etapě, od 14. do 20. června bude uzavřen krátký úsek při rekonstrukci propustku u zahrádkářské osady. Od 22. do 30. června bude zrekonstruovaná silnice v celém úseku, to znamená od křižovatky ulic Na Hvězdě, Vltavínská a Antonína Kaliny po obec Slavice, za plné...

Od 21. června do 30. září letošního roku bude probíhat stavba kruhového objezdu v křižovatce ulic Rafaelova, Manž. Curieových a U Obrázku. Po celou dobu prací bude Rafaelova ulice pro auta nad 3,5 tuny a autobusy průjezdná, provoz zde budou řídit semafory. Osobní auta budou upravovaný úsek objíždět Míčovou a Táborskou ulicí.

Odbor dopravy a komunálních služeb informuje, že v termínu od 20. května do 20. června letošního roku bude na Dělnickém náměstí dopravní omezení, z důvodu výkopových prací pro teplovodní a optickou přípojku domu č. 847/3.

Z důvodu provádění výkopových prací na zaslepení přípojky v rámci rekonstrukce výpravní budovy bude od 23. dubna do 7. května letošního roku uzavřen jeden jízdní pruh naproti výpravní budově, u hotelu Podlipný. Současně bude o pár desítek metrů přesunuta autobusová zastávka.

Už od pondělí 26. dubna začne v Sušilově ulici frézování povrchu silnice, za provozu. Od 1. května zde pak nastane druhá etapa prací, při které bude uzavřena část Sušilovy ulice od křižovatky s ulicí Sv. Čecha, včetně křižovatky s ulicí Dobrovského. Ve třetí etapě, od 22. května do 25. června bude uzavřena Sušilova ulice od křižovatky s ulicí...

Z důvodu výstavby bytového domu bude od 12. dubna do 31. prosince letošního roku úplná uzavírka komunikace v ulici Mrštíkova.