Uzavírka Výčapy - Střítež

24.03.2020

INVESTOR: Kraj Vysočina

V termínu od 1. dubna do 31. srpna letošního roku bude probíhat rekonstrukce silnice II/360 v úseku od křižovatky se silnicí III/36067 za obcí Výčapy po křižovatku se silnicí III/36063 ve Stříteži. Rekonstrukce bude probíhat ve třech etapách.

1. etapa 1. 4. 2020 - 31. 5. 2020 - úplná uzavírka úseku silnice č. II/360 mezi křiž. se sil.č. III/36064 a křiž. s účelovou komunikací (bývalá sil.č. III/36065 do Slavic) o celkové délce 1,682 km

Objízdná trasa pro vozidla do 7,5 tuny povede obousměrně přes Slavice, po účelové komunikaci (bývalá silnice č. III/36065 ze Slavic) na silnici II/360.

2. etapa 1. 6. 2020 - 30. 6. 2020 - úplná uzavírka 2 úseků silnice č. II/360. 1. úsek od křiž. se sil.č. III/36063 ve Stříteži po křiž. s účelovou komunikací (bývalá sil.č. III/36065 do Slavic) o celkové délce 3,092 km, 2. úsek od křiž. se sil.č. III/36066 po křiž. se sil.č. III/36067 o celkové délce 1,473 km.

Objízdná trasa pro auta do 7,5 tuny povede obousměrně z Třebíče přes Dolní Vilémovice, Lipník a Jaroměřice nad Rokytnou.

3. etapa 1. 7. 2020 - 31. 8. 2020 - úplná uzavírka silnice č. II/360 v úseku od křiž. se sil.č. III/36067 za obcí Výčapy po křiž. se sil.č. III/36063 ve Stříteži.

Objížďka pro auta do 7,5 tuny povede obousměrně po silnici II/360, přes Dolní Vilémovice, Lipník a Jaroměřice nad Rokytnou. Objízdná trasa pro Slavice ve směru z Třebíče povede po silnici I/23, ulicí Koželužskou přes Stařeč, Mastník, Kojetice, Mikulovice a Slavice. Ve směru z Jaroměřic nad Rokytnou budou řidiči jezdit přes Vacenovice, Horní Újezd a Slavice.

Objízdná trasa pro nákladní auta nad 7,5 tuny, v I. - III. etapě: Obousměrně po silnici II/351 Třebíč, dále po silnici II/399 Hrotovice a silnici II/152 Jaroměřice nad Rokytnou.