Uzavírka ulice Nerudovy a Mrštíkovy

11.09.2023

termín: 3. 4. 2023 - 30. 6. 2024

V pondělí 3. dubna začnou práce na první etapě revitalizace Nerudovy a Mrštíkovy ulice, ukončení prací je plánováno na 30. června 2024. V rámci těchto prací budou vybudovány nové komunikace, parkovací stání a chodníky, nové inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, plynovod a rozvody kabelů nízkého napětí.