Uzavírka ulice Dvorského

18.11.2023

Termín: 19. 6. 2023 - 30. 9. 2024

Příjezdová ulice k větrnému mlýnu projde v letošním a příštím roce vítanou, komplexní rekonstrukcí. Ta se týká výměny kanalizace, vodovodu i s domovními přípojkami, překládky kabelů nízkého napětí do země a přeložky plynovodu, včetně domovních přípojek. Bude zde nové veřejné osvětlení, chodníky, zelené plochy i silnice.

Z dopravní koncepce, zpracované v roce 2021, je veřejností odsouhlasená změna dopravního řešení a to zjednosměrnění ulice. Rekonstrukce bude probíhat od 19. června 2023 do 30. září 2024.

V souvislosti s rekonstrukcí bude v termínu od 19. června 2023 do 30. září 2024 ulice Dvorského úplně uzavřena pro auta. Vstupy do nemovitostí budou zachovány a vždy zůstane průchozí jeden chodník.