Uzavírka Riegrova a Sušilova

21.04.2021

Termín: 26. 4. - 10. 9. 2021

Už od pondělí 26. dubna začne v Sušilově ulici frézování povrchu silnice, za provozu. Od 1. května zde pak nastane druhá etapa prací, při které bude uzavřena část Sušilovy ulice od křižovatky s ulicí Sv. Čecha, včetně křižovatky s ulicí Dobrovského. Ve třetí etapě, od 22. května do 25. června bude uzavřena Sušilova ulice od křižovatky s ulicí Dobrovského po Vaňkovo náměstí. Ve čtvrté etapě od 26. června do 2. července bude uzavřen úsek ulice Sušilovy od křižovatky s ulicí Sv. Čecha po Vaňkovo náměstí, v páté etapě proběhne frézování povrchu za provozu v ulici Riegrova. Šestá etapa, od 1. do 18. července, uzavře úsek Riegrovy ulice od křižovatky s ulicí Hálkovou, včetně křižovatky s ulicí Úvoz. V sedmé etapě, od 19. července do 16. srpna, bude uzavřena Riegrova ulice od křižovatky s ulicí Úvoz po dům č. p. 348/78, poslední osmá etapa znamená uzavírku Riegrovy ulice od křižovatky s ulicí Hálkova k domu č. p. 348/78 a potrvá od 17. srpna do 3. září.

V chodníku budou zbudovány nové přípojky k nemovitostem, chodník zůstane vždy průchozí a přístup do nemovitostí zůstane zachován.