Uzavírka Pražská, Sucheniova

31.03.2021

termín: 7. 4. 2021 - 30. 4. 2021

Od 7. do 30. dubna 2021 bude stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic opravovat povrch vozovky v ulicích Pražská a Sucheniova, vždy v rozsahu maximálně jednoho jízdního pruhu. Úsek uzavírky bude v délce jednoho kilometru.

Doprava ve směru z Třebíče do Jihlavy bude vedena volným jízdním pruhem. Objížďka ve směru od Jihlavy do Třebíče pro auta do 7,5 tuny a autobusy bude vedena po místních silnicích ulicemi Seifertova, Řípovská, Koželužská a Libušiným údolím zpět na ulici Sucheniovu. Auta s hmotností nad 7,5 tuny budou uzavřený úsek obousměrně objíždět přes Předín, Kasárna, Želetavu, Římov a Stařeč.

Kvůli zajištění dopravní obslužnosti městskou dopravou bude po dobu prací odparkovaná ulice Alšova.