Uzavírka mostu v ul. M. Majerové, přes Týnské údolí

13.03.2024

Termín: 21. 3. - 31. 8. 2024

Od 15. března do konce října letošního roku bude probíhat oprava mostu v ulici M. Majerové, přes Týnské údolí. Součástí stavby bude kromě opravy železobetonových opěr, nosníků, mostních říms a zábradlí také výměna veškerých vozovkových vrstev na mostě samotném i před a za mostem, oprava přilehlých chodníků a nové veřejné osvětlení.

Celková délka úpravy je 170 běžných metrů, z toho délka vozovky na mostě je 80 metrů, délka před opěrou 26 metrů a délka za opěrou 64 metrů, směrem od Billy k Atomu. Vozovka na mostě bude rozšířena z 8,8 na 9,4 metru, za opěrou bude šířka stejná jako na mostě, s plynulým zúžením po konec úpravy, kde naváže na stávající stav.

Oprava mostu bude probíhat za plné dopravní uzavírky, která začne 21. března, průjezd stavbou bude možný od konce prázdnin.

Objízdné trasy povedou ulicemi Táborská, Míčova, Kpt. Jaroše.

Informace pro cestující MAD: Dočasně zrušená autobusová zastávka Na Holečku bude nahrazena autobusovou zastávkou Lavického. Dočasně zrušená autobusová zastávka M. Majerové bude nahrazena zastávkou Poliklinika Hájek. Objízdná trasa pro linky 5, 10, 11, 21 bude vedena po ulici Táborská, Míčova, Kpt. Jaroše a zpět. Výlukové jízdní řády jsou ke stažení v přílohách pod článkem.

Trasa pro pěší: