Platné uzavírky:

Termín: 11. - 13. května 2022. Po rychlé kompletní výměně povrchu silnice v Demlově ulici bude nyní stejnou technologií opravena také silnice v Březinově ulici.

Termín: 28. května 2022. V sobotu 28. května bude od 9:00 do 16:00 úplně uzavřeno parkoviště v ulici Polanka, z důvodu pořádání akce Soutěž o zlomenou poloosu.

Termín: 26. května 2022. Ve čtvrtek 26. května bude od 14:00 do 18:00 uzavřena část parkoviště v ulici Soukopova, z důvodu konání kulturní akce ZUŠ Open.


Užitečné odkazy

Vše co potřebujete vědět o stavbě obchvatu.

Oficiální webové stránky města Třebíč.