UZAVÍRKY 2018

Most a silnice - Poušov
Popis:  I. etapa přestavby místní komunikace v Poušově, délka 450 m (vybudování nové silnice o šířce 5,5 m, rekonstrukce veřejného osvětlení, nový most přes mlýnský náhon, nová autobusová zastávka).
Termín uzavírky: 15. 3. – 31. 8. 2018
Druh uzavírky: úplná, objízdné trasy budou stanoveny
Investor: Město Třebíč
   
Podchod Sucheniova - výstavba
Popis: výstavba podchodu – křížení cyklostezky a chodníku s průtahem silnice I/23, v prostoru křižovatky ul. Sucheniova a ul. Dr. A. Hobzy. Podchod bude postaven odtěžením materiálu z prostoru stávajícího průtahu, konstrukce bude železobetonová s bezbariérovým přístupem.
Termín uzavírky: 1. 4. – 31. 10. 2018
Druh uzavírky: částečná, silnice průjezdná jedním jízdním pruhem
Investor: Město Třebíč
   
Rekonstrukce ulice Horova
Popis: Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, vybudování nové silnice, přeložka telekomunikačních kabelů.
Termín uzavírky: 3. 4. – 31. 7. 2018
Druh uzavírky:  
Investor: Město Třebíč
   
Rekonstrukce ulice Hartmannova, 3. etapa
Popis: Nové silnice, nová parkovací stání, chodníky, veřejné osvětlení, sadové úpravy, přístřešky pro komunální odpad a městský mobiliář.
Termín uzavírky: červen až září 2018
Druh uzavírky:  
Investor: Město Třebíč
   
ulice Bráfova, 2. etapa rekonstrukce
Popis: Dokončení opravy části silnice I/23 na průtahu městem, v úseku od Nádražní ulice po Masarykovo náměstí. Rekonstrukce inženýrských sítí a vozovky.
Termín uzavírky: 3. 4. – 31. 10. 2018
Druh uzavírky: úplná
Investor: Ředitelství silnic a dálnic
   
Oprava mostu v ulici Sportovní
Popis:  
Termín uzavírky: 3. 4. – 3. 10. 2018
Druh uzavírky: částečná, most bude jedním jízdním pruhem průjezdný v obou směrech
Investor: Ředitelství silnic a dálnic
   
Oprava mostu v Brněnské ulici
Popis: dokončení opravy pravé poloviny mostu, ve směru z Třebíče do Vladislavy.
Termín uzavírky: duben až červenec 2018
Druh uzavírky: částečná, provoz bude řízen kyvadlově - semafory
Investor: Ředitelství silnic a dálnic
   
Výstavba kruhového objezdu – Kasárna
Popis: výstavba nového kruhového objezdu, místo stávající křižovatky silnice I/38 a I/23. Uzavírka bude ve dvou etapách. 1. etapa – 3. 4. – 30. 6. 2018 – výstavba levé poloviny kruhového objezdu, ve směru z Jihlavy do Moravských Budějovic. 2. etapa – 1. 7. – 3. 10. 2018 – výstavba pravé poloviny kruhového objezdu, ve směru z Moravských Budějovic do Jihlavy.
Termín uzavírky: 3. 4. – 3. 10. 2018
Druh uzavírky: v obou etapách bude doprava od Třebíče do Telče přesměrována na Okříšky, Kněžice, Stonařov, Žatec a Telč. V opačném směru bude stejná objízdná trasa.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic
   
Oprava silnice směr Střítež
Popis: rekonstrukce silnice od kruhového objezdu u STOP SHOPu po Střítež
Termín uzavírky: zatím neupřesněn, předpoklad je květen až říjen 2018
Druh uzavírky: úplná, objízdné trasy budou stanoveny
Investor: Kraj Vysočina
   
Oprava silnice – Budíkovice
Popis: oprava silnice – průtah Budíkovice
Termín uzavírky: zatím neupřesněn, předpoklad je koncem roku 2018
Druh uzavírky: úplná
Investor: Kraj Vysočina

 

Kontakt

Chybí vám zde nějaká informace? Dejte nám o tom vědět:

telefon: 568 896 170

© 2018 Všechna práva vyhrazena.

Uzavírky Třebíč 2018