Rekonstrukce kanalizace na Karlově náměstí

Od pondělí 29. června začne rekonstrukce kanalizace na Karlově náměstí, včetně Jejkovské a Jihlavské brány. Rekonstrukce je přípravnou fází revitalizace Karlova náměstí a bude probíhat ve čtyřech etapách. Konec prací předpokládá investor (Svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč) 15. listopadu 2015. Zhotovitelem prací bude SYNER VHS Vysočina.

„Na Karlovo náměstí nebude zajíždět Městská autobusová doprava. Investor předpokládá vyloučení MAD během první a druhé etapy. Průběh třetí a čtvrté etapy bude stanoven podle aktuálního vývoje prací. Náhradními zastávkami pro MAD v době rekonstrukce bude parkoviště u autobusového nádraží na ulici V. Nezvala a parkoviště u pošty na ulici Smila Osovského. První tři etapy rekonstrukce budou probíhat v termínu od 29. června do 12. října.“ Vysvětlil omezení dopravy vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb Aleš Kratina a dodal, že značení a dopravní situace se může na základě postupu prací v jednotlivých etapách měnit.

Svazek využil nabídky z uplynulého plánovacího období pro čerpání dotací na vodohospodářskou infrastrukturu. Rekonstrukce kanalizace na náměstí se bude dotýkat nejenom všech občanů Třebíče. Jelikož bude probíhat po celé letní prázdniny, dotkne se také turistů a návštěvníků našeho města.

O situaci bude Město i Svazek obcí VAK ve čtvrtek 18. června informovat občany i podnikatele, kteří na Karlově náměstí bydlí nebo podnikají, na informativní schůzce, která se bude konat v budově Městského úřadu na Masarykově náměstí v zasedací místnosti zastupitelstva, od 17,30 hodin.

Kromě zavřené Jihlavské brány bude oproti předpokladu stále omezen průjezd spodní částí náměstí, od domu č. p. 21 po č. p. 33.
 

28.7.2015 
 

Druhá etapa rekonstrukce kanalizace na Karlově náměstí začne 3. srpna. Kromě zavřené Jihlavské brány bude oproti předpokladu stále omezen průjezd spodní částí náměstí, od domu č. p. 21 po č. p. 33. Ani ve druhé etapě, která by měla trvat do konce srpna, nebude na náměstí zajíždět Městská autobusová doprava.

Důvodem zpoždění prací a prodloužení stávajícího dopravního omezení na spodní straně Karlova náměstí je ztížené a komplikované čištění kanalizace, kde je značné množství sedimentu (místy až 50 cm nánosu), který se při čištění splavuje do již vyčištěného sběrače.

Rekonstrukce kanalizace probíhá od konce června a konec prací předpokládá investor v polovině listopadu. Průběh třetí a čtvrté etapy bude stanoven podle aktuálního vývoje prací a značení i dopravní situace se může na základě postupu prací v jednotlivých etapách měnit.

Mapka, tři etapy dopravní situace na Karlově náměstí, v souvislosti na rekonstrukci kanalizace:

26.8.2015

Jak se bude jezdit v září na Karlově náměstí?

Odbor dopravy a komunálních služeb Městského úřadu v Třebíči informuje občany, že od 1. září již bude na náměstí zajíždět autobusová doprava. Jihlavskou bránou budou autobusy jezdit oběma směry. Pro osobní automobily bude Jihlavská brána stále zavřená, a to do 30. září.

Dalším omezením, které na náměstí přibude, je zákaz zastavení na spodní straně náměstí. V tomto úseku budou středem komunikace prováděny výkopové práce. Kolem výkopu bude komunikace průjezdná oběma směry.

Zákaz stání bude platit také pro vozidla na horní straně náměstí, od Malovaného domu až po odbočku do ulice Přerovského.

Dále upozorňujeme majitele parkovacích karet s označením Karlovo náměstí - sever, jih a Karlovo náměstí, že mohou do 30. září 2015 využívat pro parkování centrální parkoviště na Karlově náměstí a Komenského náměstí. Provoz parkoviště s parkovacím automatem zůstane v původním režimu.

Dopravní omezení na Karlově náměstí vznikají již od konce června, z důvodu rekonstrukce kanalizace. Tu zde provádí investor akce Svazek Vodovody a kanalizace Třebíč.

25.9.2015

Jak se bude jezdit v říjnu na Karlově náměstí?

Odbor dopravy a komunálních služeb Městského úřadu v Třebíči informuje občany, že od 1. října dojde ke změnám v průjezdu Karlovým náměstím. Dobrou zprávou pro řidiče je, že již bude otevřená Jihlavská brána.
  

První změnou je zákaz stání na spodní straně náměstí od č.p.16 po č.p. 28. V tomto úseku bude umožněn průjezd jednosměrně jedním jízdním pruhem ve směru od Jejkovské brány. Dále v úseku před č.p. 13 po č.p. 16 bude v termínu od 5. do 22. října dopravní omezení. Zde bude doprava vedena jedním jízdním pruhem.

Dále upozorňujeme majitele parkovacích karet s označením Karlovo náměstí - sever, jih a Karlovo náměstí, že mohou do 2. listopadu 2015 využívat pro parkování centrální parkoviště na Karlově náměstí a Komenského náměstí. Provoz parkoviště s parkovacím automatem zůstane v původním režimu. Vjezd a výjezd na centrální parkoviště na náměstí bude umožněn od sochy Cyrila a Metoděje.

Dopravní omezení na Karlově náměstí vznikají již od konce června, z důvodu rekonstrukce kanalizace. Tu zde provádí investor akce Svazek Vodovody a kanalizace Třebíč.


 

Kontakt

Chybí vám zde nějaká informace? Dejte nám o tom vědět:

telefon: 568 896 170

Fotografie použita dle Creative Commons Infomastern  © 2019 Všechna práva vyhrazena.

Uzavírky Třebíč 2019