Uzavírka Bráfovy třídy začne vybudováním provizorního kruhového objezdu

22.03.2018 14:27

V sobotu 24. března bude v křižovatce ulic Bedřicha Václavka a Jungmannova vybudován provizorní malý kruhový objezd, včetně značení na silnici. Město k opatření pro objížďku uzavřeného úseku Bráfovy třídy přistupuje v předstihu, protože předpověď očekává příznivé počasí a v sobotu dopoledne zde bude nižší intenzita dopravy.

V letošní etapě opravy Bráfovy třídy bude tato uzavřena od Nádražní ulice po Masarykovo náměstí a to od 3. dubna do 31. října. Objízdná trasa pro osobní auta a vozidla do 7,5 tuny na území Třebíče povede směrem od Jihlavy do Brna ulicemi 9. Května, U Kuchyňky, Táborská, Míčova a Rafaelova. Směrem z Brna do Jihlavy povede ulicemi Jungmannova, Bedřicha Václavka a Masarykovo náměstí.

V centru očekáváme zvýšenou intenzitu osobních aut i městské autobusové dopravy právě ulicí Jungmannova a pro zajištění plynulejšího provozu bude sloužit po celou dobu uzavírky provizorní kruhový objezd ve zmíněné křižovatce. Na křižovatce ulic Hrotovická a Kosmákova budou po celou dobu uzavírky umístěny přenosné semafory.

Objízdná trasa pro automobily o hmotnosti vyšší než 7,5 tuny povede obousměrně ulicemi Hrotovická, Spojovací, Znojemská, dále přes Jaroměřice nad Rokytnou a Moravské Budějovice, Želetavu do Jihlavy. Průjezd přes Moravské Budějovice je navržen po ulicích 1. Máje, Havlíčkova, Fibichova a Husova a dále na mimoúrovňovou křižovatku se silnicí I/38 z důvodu omezené průjezdní výšky vozidel.

Pro linkové autobusy a pro autobusy městské dopravy: Autobusy budou projíždět jednosměrně ve směru do centra ze silnice I/23 (ul. Bráfova) ulicemi Jungmannova nebo Husova (Kateřiny z Valdštejna). Pro výjezd z města využijí ulice Bedřicha Václavka, Smila Osovského, Cyrilometodějská a Brněnská.

Odbočení ze silnice I/23 na ulici Sokolskou bude možné po celou dobu uzavírky kromě těchto termínů:

  • od 7. 4. do 8. 4. (2 dny)
  • od 14. 4. do 15. 4. (2 dny)
  • od 5. 5. do 6. 5. (2 dny)
  • od 12. 5. do 13. 5. (2 dny)
  • od 15. 8. do 31. 8. (17 dní)

Po celou dobu dopravních omezení bude také upravena platnost parkovacích karet. Majitelé parkovacích karet, vydaných do ulic Sirotčí, Jungmannova a Husova budou moci parkovat na parkovištích Kateřiny z Valdštejna, Masarykovo náměstí a Komenského náměstí.

Policie ČR si vyhrazuje právo v případě komplikací operativně změnit uvedené termíny.

V souvislosti s uzavírkou dojde také ke změnám v linkách MAD:

Směr Karlovo náměstí – Nemocnice

Linky 1,10,14 budou vedeny ulicemi Karlovo náměstí, Smila Osovského, Kateřiny z Valdštejna, Bráfova třída a dále v původní trase.

Linky 4 a 13 budou vedeny ulicemi Karlovo náměstí, Komenského náměstí, Masarykovo náměstí, Bedřicha Václavka, Smila Osovského, Kateřiny z Valdštejna, Bráfova třída a dále v původní trase.

Směr Nemocnice - Karlovo náměstí

Linka 1 bude vedena ulicemi Nádražní, Jungmannova, Bedřicha Václavka, Karlovo náměstí a dále v původní trase.

Linka 13 bude vedena ulicemi Nádražní, Jungmannova, Bedřicha Václavka, Masarykovo náměstí, Komenského náměstí, Karlovo náměstí a dále v původní trase.

Linka 4 bude vedena ulicemi Bráfova třída, Husova, Jungmannova, Bedřicha Václavka, Masarykovo náměstí, Komenského náměstí, Karlovo náměstí a dále v původní trase.

Linky 10 a 14 budou vedeny ulicemi Bráfova třída, Husova, Jungmannova, Bedřicha Václavka, Karlovo náměstí a dále v původní trase.

Po dobu uzavírky bude zachována obsluha všech zastávek.

Zpět

Kontakt

Chybí vám zde nějaká informace? Dejte nám o tom vědět:

telefon: 568 896 170

Fotografie použita dle Creative Commons Infomastern  © 2019 Všechna práva vyhrazena.

Uzavírky Třebíč 2019