S novým přestupním terminálem máme nové značky

22.06.2015 14:02

Na nově otevřeném přestupním terminálu v Třebíči se mohou řidiči setkat s novými, pro některé neznámými, dopravními značkami.

Jedná se o dvě nové dopravní značky označující parkoviště symboly "P+R" a "K+R". "První dopravní značka "P+R" vychází z anglického "Park and Ride". "Označení znamená, že cestující zaparkuje auto a dále pokračuje hromadnou dopravou," upřesnil ředitel městské policie Ladislav Prvák a dodal, že budování parkovišť s tímto označením je důležitým nástrojem pro podporu veřejné hromadné dopravy a integrovaných dopravních systémů.

"V případě, že řidič využije parkoviště "P+R" k jinému účelu, stává se podezřelým ze spáchání dopravního přestupku. Na takto zaparkované auto může být umístěna Výzva pro podání vysvětlení a řidič musí prokázat, že hromadnou dopravu v určitou
hodinu a den zaparkování vozidla použil. Bloková pokuta v tomto případě může činit až 2.000 korun," upozornil Prvák.

Kiss and Ride, neboli Polib a Jeď

Druhé označení "K+R" z anglického "Kiss and Ride" označuje parkoviště pro zastavení vozidla za účelem vystoupení či nastoupení osob, které využívají hromadnou dopravu. "Toto označení "Polib a jeď" umožňuje krátké zastavení nebo vyčkání osobních vozidel v blízkosti nádraží. Pokud řidič na tomto místě zaparkuje za jiným účelem, vystavuje se podezření ze spáchání dopravního přestupku. Automobil může být označen Výzvou nebo zablokován," vysvětlil ředitel městské policie Prvák.

Nové vodorovné značení

Další novinkou pro řidiče je vodorovné značení "Žluté zkřížené čáry", které vyznačují úsek na komunikaci, na kterém nesmí řidič zastavit vozidlo a ani na něj vjet. Toto značení je umístěno na ulici Nádražní z důvodu umožnění příjezdu na dopravní terminál.

"Chování řidiče v takto označeném úseku je obdobné, jako jízda křižovatkou, kdy řidič vozidla nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v
křižovatce. Vyjma případů kdy důvodem zastavení vozidla je plnění povinnosti umožnit chodci nerušené a bezpečné přejití vozovky na přechodu pro chodce nebo povinnost dát přednost v jízdě při odbočování vlevo," vysvětlil Prvák a
dodal, že zastavení na žlutých zkřížených čárách může být potrestáno blokovou pokutou až do výše 2.000 korun.

Zpět

Kontakt

Chybí vám zde nějaká informace? Dejte nám o tom vědět:

telefon: 568 896 170

Fotografie použita dle Creative Commons Infomastern  © 2019 Všechna práva vyhrazena.

Uzavírky Třebíč 2019