Opravy silnic v Třebíči v roce 2017

08.03.2017 14:53

Také letos bude město Třebíč, Kraj Vysočina i stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
opravovat a rekonstruovat silnice v Třebíči. V únoru proběhla schůzka všech zúčastněných, včetně správců inženýrských sítí, kterých se opravy dotýkají, aby bylo možné stanovit termíny a objízdné trasy uzavřených úseků.

Rekonstrukce silnice I/23 - Bráfova třída (ŘSD)

Nejvýznamnější uzavírkou bude rekonstrukce Bráfovy třídy (silnice I/23). Na rekonstrukci se budou podílet také správci inženýrských sítí, vedoucích pod silnicí, některé jsou umístěny (kanalizace, vodovod) v hloubce zhruba 4 metrů. 1. etapa rekonstrukce a úplná uzavírka začne od prvního května (v případě, že se Kraji Vysočina podaří zprovoznit nový Podklášterský most dříve, tak už v dubnu), druhá etapa bude dokončena v příštím roce. V první etapě bude rekonstruována silnice včetně inženýrských sítí od Nádražní ulice po budovu Okresního soudu, ve druhé etapě v roce 2018 bude opraven úsek od Masarykova náměstí po ulici Nádražní.

Navržené objízdné trasy: Objížďka pro nákladní auta povede s největší pravděpodobností po silnici I/38 do
Moravských Budějovic, přes Jaroměřice nad Rokytnou a po silnici II/360 do Třebíče. Osobní automobily ve směru na Náměšť budou jezdit z Masarykova náměstí ulicemi Bedřicha Václavka, Smila Osovského, Cyrilometodějská a Brněnská. V křižovatce u Jejkovské brány bude doprava řízena semafory. Osobní auta, jedoucí na Velké Meziříčí pojedou objížďkou po ulicích 9. května, U Kuchyňky, Táborská a Míčova. V křižovatce U Kuchyňky bude doprava řízena semafory.

Oprava mostu přes Ptáčovský potok na Brněnské ulici (ŘSD)

Most bude Ředitelství silnic a dálnic opravovat od dubna do června letošního roku, při částečné uzavírce jednoho jízdního pruhu. Doprava bude řízena semafory.

Opravy silnice na Táborské a Znojemské ulici (Kraj Vysočina)

V termínu červen až červenec 2017 proběhnou plošné opravy na ulici Táborská a oprava na Znojemské ulici, před kruhovým objezdem.

Rekonstrukce ulic Řípovská a Seifertova (město Třebíč)

Opravy proběhnou od května do října letošního roku. Křižovatka ulice Revoluční a zbývajícího úseku Řípovské ulice zůstane průjezdná

Most Poušov, ulice Kubišova II. etapa (město Třebíč)

Rekonstrukce mostu přes náhon v Poušově proběhne od července do listopadu letošního roku, objízdné trasy povedou přes nový Podklášterský most. Ve stejném termínu proběhne druhá etapa rekonstrukce Kubišovy ulice, objížďka povede přes Spojovací ulici.

Kromě rekonstrukce Bráfovy třídy ještě u ostatních akcí není vysoutěžen zhotovitel, termíny jsou proto
zatím pouze informačního charakteru.


Zpět

Kontakt

Chybí vám zde nějaká informace? Dejte nám o tom vědět:

telefon: 568 896 170

Fotografie použita dle Creative Commons Infomastern  © 2019 Všechna práva vyhrazena.

Uzavírky Třebíč 2019