Třebíč čekají v letošním roce náročné opravy silnic

19.02.2015 12:45

K doslova mamutí opravě silnic, vodovodů a kanalizací, násobené dlouhodobě plánovanou výstavbou narovnání silnice do Pocoucova se letos rozhodli správci silnic, tedy především kraj a stát a správci sítí, tedy především VAS. 

Komunikace na Pocoucov měla být v původním záměru investora Kraje Vysočina a zhotovitele uzavřena celá od dubna do září. „Podařilo se nám ale vyjednat, že výstavba a s tím spojená uzavírka silnice na Pocoucov se provede na dvě etapy,“ komentoval situaci místostarosta Vladimír Malý. „Dosáhneme tím alespoň zkrácení objízdné trasy od dubna do konce června. V první etapě bude objížďka po ulici Míčova a kolem hřbitova. Až přes prázdniny bude uzavírka delší a objížďka povede přes Budíkovice,“ dodal Malý.

Další uzavírka se týká ulice Sportovní a je plánovaná od 1. dubna do 15. června tohoto roku. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zde bude komplexně rekonstruovat silnici a uzavřen bude jízdní pruh směrem od Brna, směr na Brno bude průjezdný po celou dobu rekonstrukce.

Na Karlově náměstí bude Vodárenská akciová (VAS) od května do září rekonstruovat kanalizaci. Třebíčany zde čekají tedy částečné uzavírky a s tím spojená úprava tras MAD.

Ve druhé polovině roku bude Kraj Vysočina opravovat části ulice Nádražní a Znojemské. Tady se přepokládá úplná uzavírka komunikace na zhruba 14 dnů. Stejný investor bude současně opravovat taky ulici Táborskou.

Město musí ve druhém pololetí opravit most v Poušově, kde také dojde k úplné uzavírce mostu. „Tato oprava musí být provedena letos, protože most bude sloužit v roce 2016 jako objízdný při zbourání starého a výstavbě nového Podklášterského mostu Krajem Vysočina,“ vysvětlil Vladimír Malý.

Opravy a rekonstrukce a s tím spojené uzavírky a objížďky se netýkají jenom města samotného. Od dubna do září bude ŘSD komplexně rekonstruovat silnici na úseku Vícenice – Studenec. K uzavírce zde nedojde, jeden pruh bude průjezdný a budou zde umístěny semafory. Kraj Vysočina bude od června do srpna opravovat silnici v úseku Červená Hospoda – Stařeč. Budíkovice čeká úplná uzavírka od 1. září do konce roku z důvodu odkanalizování obce, které zde bude provádět VAS a silnici v úseku Předín Štěměchy čeká úplná uzavírka na dva roky. Zde bude ŘSD společně s VAS provádět celkovou rekonstrukci včetně průtahu a kanalizace.

Radnice připravila tyto přehledné webové stránky s přehledem veškerých aktuálních dopravních omezení, uzavírek a objízdných tras. Také v březnovém Třebíčském zpravodaji již občané najdou mapky nejbližších uzavírek a objížděk. 

Zpět

Kontakt

Chybí vám zde nějaká informace? Dejte nám o tom vědět:

telefon: 568 896 170

Fotografie použita dle Creative Commons Infomastern  © 2019 Všechna práva vyhrazena.

Uzavírky Třebíč 2019