Uzavírka v Brněnské ulici

29.04.2020

Od 1. do 9. května bude v ulici Brněnská probíhat oprava a nová pokládka povrchu silnice.

Po celou dobu přípravných prací (frézování povrchu, úprava dešťových kanálů) bude ulice s omezením průjezdná vždy jedním jízdním pruhem o šířce 2,75 m, s pracovními místy maximálně 50 metrů.

Od pátku 8. května od 4:00 do soboty 9. května do 5:00 bude úsek uzavřen, kvůli položení finálního povrchu silnice. K tomuto termínu přistoupilo město i s ohledem na uzavření obchodu Kaufland v pátek 8. května.

Opravený úsek tak plynule naváže na loňské výměny povrchů v ulicích Bedřicha Václavka, Smila Osovského a Cyrilometodějská.