Uzavírka ulice Nerudovy a Mrštíkovy

31.03.2023

termín: 3. 4. - 15. 11. 2023

V pondělí 3. dubna začnou práce na první etapě revitalizace Nerudovy a Mrštíkovy ulice, ukončení prací je plánováno na 15. listopadu 2023. V rámci těchto prací budou vybudovány nové komunikace, parkovací stání a chodníky, nové inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, plynovod a rozvody kabelů nízkého napětí.

V termínu realizace prací od 3. dubna do 15. listopadu musí být v první etapě uzavřena část ulice Nerudova a ulice Mrštíkova. Objízdná trasa povede ulicemi Sedlákova, Březinova, Úvoz a Riegrova.